CLKSSchild labor knowledge sharing system

Personal tools
Log in Register

The informant should provide all mandatory fields and any information provided will be treated with confidentiality/ Dapat sagutin ang lahat na mga importanteng tanong. Lahat ng impormasyong ibinigay dito ay tatangkilikin na pribado.

All the information provided are true to my knowledge/ Lahat ng impormasyong ibinigay ko dito ay totoo ayon sa aking kaalaman.