CLKSSchild labor knowledge sharing system

Personal tools
Log in Register

Mga musmos na napipilitang isakripisyo ang pag-aaral

Kahit nais mag-aral ng mga kabataan sa Agusan del Sur, hindi nila ito magawa dahil kailangan nilang magbanat ng buto upang makatulong sa pamilya. Bakit nga ba lalong dumarami ang hikahos na musmos?
Document Actions

Comments (0)