CLKSSchild labor knowledge sharing system

Personal tools
Log in Register

Sabayang Pagbigkas Para sa Batang Malaya 2017 - Contest Piece

Sa Kalinga Nagsisimula ang Isang Milyong Batang Malaya

Armadong tunggalian, sakuna
Iligtas natin ang mga bata
Bigyang dignidad kapag lilikas
Ang bwitre hwag hayaang itakas.

Bata’y walang lugar sa digmaan
Huwag palakihin sa karahasan
Pigilang masanay sa pagbomba
At paghawak ng mga sandata.

Bilisan man ni Totoy ang takbo
Walang ligtas sa tutok sa ulo
Umilag, tumalon o dumapa
Sapul sa balang ligaw o sadya.

Ingat, Nene, huwag kang magpagabi
Baka ka humandusay sa tabi
Kung ikaw naman ay mawawala
Dalamhati ay dama ng bansa.

Ang labanan ang droga ay tama
Kelangan ng suporta ng madla
Iligtas, huwag patayin ang bata
Biktimang ituring, di may sala.

Daliri ng musmos na kay liit
Sa gatilyo pinakakalabit
Anumang sigaw na siya’y tigilan
Ipagtutulakan na manlaban.

Sa pagkitil ng buhay ng bata
Ating iyak at patak ng luha
Maging singlawak, lalim ng dagat
Di maanod dugong dumanak.

Baluktot ang hatol sa lansangan
Sa punglo, salaysay sinumpaan
Ang bantay ang siyang sumasalakay
Mamamayan at hustisya’y patay.

Manhid na ba tayo sa patayan?
Bikitima ngayon ang kabataan
Ang pagkalinga’t pagmamahalan
Tanda ng maunlad na lipunan.

Bata, kabataan, mamamayan
Laging isulong ang karapatan
Walang puwang ang karahasan
Sa pagbabagong hangad ng bayan.

Sama-sama tayong magsikap
Wakasan trabahong pahirap
Aabuso, magpapariwara
Mapanira sa bukas ng bata.

Tayong nabiyayaang mag-aral
Makapaglaro, taglay ang dangal
Nanunumpang pananatilihin
Kalayaang tinataglay natin.

Sa lakas, talino’t kakayanan
Katulong aming mga samahan
Magtataguyod at magsasagawa
Programang pang-batang manggagawa

Isasapuso ang adhikain
Aakuin ang aming tungkulin
Tumulong lumaya sa kahirapan
Mga batang manggagawa ng bayan.

Tinig na gigising sa kamalayan
Ng bata, kabataan, mamamayan
Na pangunahin ang karapatan
Kaysa sa tagumpay sa digmaan.

Tumindig tayo laban sa dilim
Hwag pasindak sa pwersa ng lagim
Magpasyang tayo ang lilikha
Ng Isang Miyong Batang Malaya

Sa panulat ni Julius H. Cainglet

Document Actions

Comments (0)