CLKSSchild labor knowledge sharing system

Personal tools
Log in Register

Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

Up to 2012 World Day Against Child Labor Celebration
The "Batang Malaya" is a campaign that the National Child Labor Committee and its partners will embark on in pursuit of a child labor-free Philippines. It is an advocacy that is hinged on the realization of the Philippine Program Against Child Labor.
 • Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

  Posted by Jay Galasinao at June 11. 2012
  • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

   Posted by Anonymous User at June 15. 2012
   Malayang makapaglaro.
   • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

    Posted by Anonymous User at June 15. 2012
    Ang isang Batang Malaya ay dapat mayroon ng mga sumusunod: 1. Pagkakaroon ng karapatang Mabuhay at magkaroon ng Pangalan at Nasyonalidad; 2. Pagkakaroon ng karapatang Magkaroon ng Tirahan at Pamilyang mag-aaruga sa kanya; 3. Pagkakaroon ng karapatang Manirahan sa isang Payapa at Tahimik na Pamayanan; 4. Pagkakaroon ng karapatang Magkaroon ng Sapat na Pagkain, Malusog at Aktibong Katawan; 5. Pagkakaroon ng karapatang magkaroon ng Sapat na Edukasyon at Mapaunlad ang Kanyang Kakayahan; 6. Pagkakaroon ng karapatang Mabigyan ng pagkakataon na Makapag-laro at Makapaglibang; 7. Pagkakaroon ng ng karapatang Mabigyan ng Proteksyon Laban sa Pang-aabuso, Panganib at Karahasan; 8. Pagkakaroon ng karapatang Maipagtanggol at Matulungan ng Pamahalaan; 9. Pagkakaroon ng karapatang Makapagpahayag ng Sariling Pananaw.
    • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

     Posted by Anonymous User at August 03. 2012
     I am very happy to read your articles it’s very usuefl for me,and I am completely satisfied with your website.All comments and articles are very usuefl and very good.Your blog is very attention-grabbing. I am loving all of the in turn you are sharing with each one!…
     • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

      Posted by Anonymous User at June 26. 2012
      Ang batang malaya: Walang takot na nakakapagpahayag ng kanyang damdamin,hindi kontrolado ng masasamang loob,nakadama ng totoong pagmamahal,malayo sa lahat ng disgrasya sa loob man o labas ng tahanan,malayang nakakapag aral,nakakapag laro,tumawa at maging ngumite,ang batang malaya ay nakakamtan lahat ng kanyang karapatan.Walang sakit sa dibdib na nagiging dahilan ng kanyang pag luha,kalungkutan at sakit ng katawan,sakit na nagdudulot ng kamatayan ng murang katawan,murang damdamin at nagdudulot ng lungkot sa lipunan maging sa mga taong may malaking puso para sa mga bata.Ang bata ay isang malaya kung hindi sya lumuluha at mamatay dulot ng malupit na lipunang kanyang ginagalawan.
      • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

       Posted by Anonymous User at June 26. 2012
       Previously Anonymous User wrote:
       Ang batang malaya: Walang takot na nakakapagpahayag ng kanyang damdamin,hindi kontrolado ng masasamang loob,nakadama ng totoong pagmamahal,malayo sa lahat ng disgrasya sa loob man o labas ng tahanan,malayang nakakapag aral,nakakapag laro,tumawa at maging ngumite,ang batang malaya ay nakakamtan lahat ng kanyang karapatan.Walang sakit sa dibdib na nagiging dahilan ng kanyang pag luha,kalungkutan at sakit ng katawan,sakit na nagdudulot ng kamatayan ng murang katawan,murang damdamin at nagdudulot ng lungkot sa lipunan maging sa mga taong may malaking puso para sa mga bata.Ang bata ay isang malaya kung hindi sya lumuluha at mamatay dulot ng malupit na lipunang kanyang ginagalawan.
       JZM of PSWDO-Quezon
       • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

        Posted by Anonymous User at June 26. 2012
        Josefina Z. Monreal: Walang takot na nakakapagpahayag ng kanyang damdamin,hindi kontrolado ng masasamang loob,nakadama ng totoong pagmamahal,malayo sa lahat ng disgrasya sa loob man o labas ng tahanan,malayang nakakapag aral,nakakapag laro,tumawa at maging ngumite,ang batang malaya ay nakakamtan lahat ng kanyang karapatan.Walang sakit sa dibdib na nagiging dahilan ng kanyang pag luha,kalungkutan at sakit ng katawan,sakit na nagdudulot ng kamatayan ng murang katawan,murang damdamin at nagdudulot ng lungkot sa lipunan maging sa mga taong may malaking puso para sa mga bata.Ang bata ay isang malaya kung hindi sya lumuluha at mamatay dulot ng malupit na lipunang kanyang ginagalawan.
      • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

       Posted by Anonymous User at June 15. 2012
       Malayang tuparin ang kanyang mga pangarap.
       • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

        Posted by Anonymous User at June 15. 2012
        Walang alalahanin sa buhay... Mga magulang ang inaasahang tumaguyod sa kanya.
        • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

         Posted by Admin at June 15. 2012

          

         Cecille B. Colarina Jun 15, 2012 07:54 PM
         ANG BATANG MALAYA...

         Matamis na ngiti at malulutong na tawa,
         bata ka ngang hatid ay ligaya.
         Banayad na pag usad sa landas na tunguhin,
         Malaya kang abutin ang iyong mithiin.
         Maliliit mong kamay ay hindi dapat manglay,
         Dahil di pa angkop sa munti mong buhay.
         kapit lang ay mayroong kaagapay.
         Biyaya ng langit sa iyo’y ibibigay
         Dahil ikaw ay kaloob ng Poong Maykapal.


          

         • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

          Posted by Julius H. Cainglet at June 27. 2012

          Previously admin wrote:

          Kapuri-puri ang mga pitak ng salita, na nagpapahayag ng pag-aruga sa bata! Mabuhay ka!

           

           

          Cecille B. Colarina Jun 15, 2012 07:54 PM
          ANG BATANG MALAYA...

          Matamis na ngiti at malulutong na tawa,
          bata ka ngang hatid ay ligaya.
          Banayad na pag usad sa landas na tunguhin,
          Malaya kang abutin ang iyong mithiin.
          Maliliit mong kamay ay hindi dapat manglay,
          Dahil di pa angkop sa munti mong buhay.
          kapit lang ay mayroong kaagapay.
          Biyaya ng langit sa iyo’y ibibigay
          Dahil ikaw ay kaloob ng Poong Maykapal.


           

          • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

           Posted by Anonymous User at June 16. 2012
           Very nice! Previously admin wrote:

            

           Cecille B. Colarina Jun 15, 2012 07:54 PM
           ANG BATANG MALAYA...

           Matamis na ngiti at malulutong na tawa,
           bata ka ngang hatid ay ligaya.
           Banayad na pag usad sa landas na tunguhin,
           Malaya kang abutin ang iyong mithiin.
           Maliliit mong kamay ay hindi dapat manglay,
           Dahil di pa angkop sa munti mong buhay.
           kapit lang ay mayroong kaagapay.
           Biyaya ng langit sa iyo’y ibibigay
           Dahil ikaw ay kaloob ng Poong Maykapal.


            

           • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

            Posted by Cecille B. Colarina at June 17. 2012
            Paslit pa nga ako , limitado pa ang pananaw ko; wala pang pwersa ang “boses” ko, Subalit ang kalayaang kaloob ninyo ang tuturo sa aking manindigan sa lahat ng isasatinig ko. Ang pagiging Malaya at ang mga karapatang tinatamasa ko, ang huhubog sa akin bilang isang mabuting tao. Isang batang may galing at angkop na talino… kahandaan upang maging isang… mabuting MAMAMAYANG PILIPINO . (Yam)
           • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

            Posted by Anonymous User at June 16. 2012
            ANG BATANG MALAYA... MUNTI MANG MASASABI SUBALI'T KARAPATAN AY LUBOS MALAYO SA KAPAHAMAKAN, BUHAY AY MALIGAYA SAPAT NA ARUGA AT EDUKASYON AY AKING TUNAY MGA PANGARAP SA BUHAY AY MAKAKAMTANG GANAP.
            • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

             Posted by Anonymous User at June 16. 2012
             Isang batang pag tinitigan mo ang mata'y hindi pagod... Ung nakakangiti na puno ng saya... Kung pagpapawisan man ay dahil sa laro at hindi trabaho.
             • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

              Posted by Anonymous User at June 16. 2012
              Ang kalayaan ay hindi lamang nangangahulugang pagiging laya o ligtas sa ano mang uri ng pagkabusabos, mapa-pulitikal man o pang-ekonomiya ("freedom from..." / negative freedom); ngunit mas mahalaga ay ang kalayaan na ang ibig sabihin ay pagkakaroon ng kakayahang magpasya at magtakda ng patutunguhan at mga hangarin sa buhay ("freedom to.." / positive freedom). Samakatuwid, ang batang malaya ay hindi lamang ligtas sa mga mapaniil at mapanganib na mga sitwasyon maging sa tahanan, paaralan, o lugar ng trabaho man sa kanyang pamayanan, ngunit mas mahalaga ay siya ay mayroong mga oportunidad at kakayahan upang pagbutihin ang kanyang sarili at itaguyod ang kanyang mga pangarap, nang sila ay magkaroon ng ganap ng buhay sa kanilang paglaki/pagtanda.
              • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

               Posted by Anonymous User at June 17. 2012
               ANG BATANG MALAYA, ay batang nagagawa ang kanyang mga balakin sa buhay. MALAYANG: 1MAKAPAGLARO 2MAIPAHAYAG ANG KANYANG NINANAIS 3MAKAPAG-ARAL 4MAHALIN AT MAGMAHAL 5MANGARAP AT MAKATAN ANG MGA ITO
               • Re: Ano ang “Batang Malaya” para sa iyo?

                Posted by Anonymous User at June 18. 2012
                Batang malaya na maituturing kung di na kailangang sagutin ng bata ang mga tanong na: - Gusto mo rin bang mag-aral? - Bakit ka nagtatrabaho?
               Powered by Ploneboard
               Document Actions
               Filed under:

               Comments (1)

               ednalelis Mar 04, 2013 01:01 PM
               Ang batang malaya ay walang panganib saan man siya naroroon.